56 63 50 07

  

Vedtægter

 

Her findes den gældende vedtægt for Grundejerforeningen Den Hvide By. 
 

Vedtægt