56 63 50 07

  

Asfaltarbejde i Den Hvide By - Uge 48 !

Der vil påbegynde asfaltarbejde i Den Hvide By mandag morgen den 23. november (udføres af NCC Asfalt). På vedhæftede kort er de berørte områder markeret med GUL

Der bliver stillet forhindringer op de respektive steder aftenen forinden, dvs søndag den 22. november. Vi henstiller derfor til at man så vidt muligt har parkeret biler afsides fra dette, så håndværkerne uhindret kan udføre deres arbejde.

Vi formoder i selv videregiver denne oplysning til jeres lejere og/eller gæster.

Arbejdet forventes færdiggjort i løbet af ugen.

Oversigt Asfaltarbejde