56 63 50 07

  

Generalforsamling 2020

Den 30, juni 2020 kl. 17.00 afholdtes generalforsamling i Grundejerforeningen Den Hvide By, Cvr. nr. 30782976 i foreningens lokaler på Søndre Allé 2, 4600 Køge. Dirigenten kunne konstatere at forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Bestyrelsen fortalte kort om aktiviteterne i det forløbne regnskabsår herunder anlæg af nyt p-område ved Støberivej, om løsning på problemer med langtidsparkering af lastbiler samt information om nyt kommende lokalplantillæg for området. Sidstnævnte vil bl.a. åbne op for yderlige etablering af detail butikker til pladskrævende varer.

Igen udviste Årets Resultat en væsentligt forbedring i det forgangne år. Det lå på kr. 201.174....læs hele referatet klik her